От
В
Публикувано

Сега

До момента СААВ ООД има изградена дистрибуторска мрежа за охранителни ролетки и ролетните врати, която само на територията на София обхваща над 25 големи фирми и повече от 60 търговски обекта.