Бъдещето на света – „Пасивни къщи“ с енергоспестяващи прозорци Саламандър

СААВ ООД е фирма, която непрекъснато се развива и се стреми да предлага на своите клиенти нови иновативни продукти. Все по-голяма популярност в Европа, а вече и в България намира пасивния стандарт. Именно за това ние акцентираме на предлагането на Енергоспестяващ профил за дограма- bluEvolution – производител Salamander – Германия. Коефициентът на топлопроводимост на профилната комбинация каса/крило заедно с метала е 1 W/m2K. В комбинация с троен стъклопакет се достига коефициент на топлопроводимост 0,75. W/m2K, което отговаря на изискванията за “Пасивна къща”. Системата е сертифицирана за вграждане в пасивни и нискоенергийни къщи.

СААВ ООД е фирма, която непрекъснато се развива и се стреми да предлага на своите клиенти нови иновативни продукти. Все по-голяма популярност в Европа, а вече и в България намира пасивния стандарт. Именно за това ние акцентираме на предлагането на Енергоспестяващ профил за дограма- bluEvolution – производител Salamander – Германия. Коефициентът на топлопроводимост на профилната комбинация каса/крило заедно с метала е 1 W/m2K. В комбинация с троен стъклопакет се достига коефициент на топлопроводимост 0,75. W/m2K, което отговаря на изискванията за “Пасивна къща”. Системата е сертифицирана за вграждане в пасивни и нискоенергийни къщи.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search