Ежегоден одит на Системата за управление на качеството ISO

На 26 Юни се проведе годишен одит на Системата за управление на качеството ISO 9001/2008. За девета поредна година одитиращият орган OHMI установи пълно съответствие на изискванията на стандарта за производство, доставка и монтаж на дограми, охранителни ролетки, щори и гаражни врати на СААВ. Нещо повече, въведените и поддържани системи за контрол на качеството далеч надхвърлят изискванията на стандарта. Този факт е основната причина името на СААВ да се ползва като синоним на качество в бранша. Анализът на клиентската удовлетвореност показа забележителни резултати в задоволяване и надминаване очакванията на потребителите. Ръководството на Фирмата е твърдо решено да отстоява завоюваните позиции и да продължава да бъде еталон за качество на обслужване и качество на предлаганите продукти.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search