Общо събрание на „Сдружение български врати и прозорци“

На 22 Януари в гр.Пловдив се проведе годишното общо събрание на „Сдружение Български врати и прозорци“. За член на Управителния съвет бе преизбран г-н Веселин Йорданов-управител на „СААВ“ ООД.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search