Общо събрание на сдружение „Български врати и прозорци“

На 23 януари 2010 г. в х-л ЕКСПО се проведе годишното общо събрание на Сдружение Български врати и прозорци.За основна цел на Сдружението бе единодушно прието да се работи за превръщането на бранша в приоритетен за страната. За председател на Управителния съвет бе избран г-н Димитър Иванов-Управител на „Чехпласт“. Заместник председател на УС е г-н Веселин Йорданов-управител на „СААВ“ ООД.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search