СААВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1050-C01

СААВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1050-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 22 500.00 лeвa.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начална дата: 25.01.2021 г.

Крайна дата: 25.04.2021 г.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.077-1050-C01“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search