Ръст от 15% за деветмесечието

СААВ ООД отчете ръст от 15% в приходите за деветмесечието на 2012 г. спрямо 2011 г. и продължава устойчивата тенденция на завръщане на обемите отпреди Кризата. Множеството индивидуални и корпоративни клиенти в страната и все по-нарастващия брой клиенти от чужбина, позволява на фирмата да се утвърди като стабилен партньор и носи увереност на Ръководството за правилно поставените цели, синтезирани в слогана „ЗА НАС ВИЕ СТЕ СПЕЦИАЛНИ“.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search