Успешно преминат одит по ISO 9001-2008

На 18-ти и 19-ти юли се проведе редовен годишен одит по Системата за управление на качеството ISO 9001-2008.Сертифициращият орган Рина потвърди стриктното спазване на изискванията на Стандарта в СААВ за всички звена от продажби, производство, монтаж и сервиз на предлаганите продукти.Според доклада на одитора: В някои от процесите, мерките и процедурите далеч надхвърлят установените правила за гарантиране на постоянно и високо качество.

Този факт прави компанията еталон за качество на продуктите и услугите, които произвежда и монтира.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search