SAAV бележи ръст в своите приходите за първото четиримесечие на 2017 г.

Реализираните приходи от SAAV за първото четиримесечие на 2017 г. бележат ръст от 23% в сравнение с резултатите за същия период миналата година. Тези данни са поредното доказателство за взаимното доверие и лоялност, изградени между SAAV и клиентите на компанията.
SAAV ще продължи да развива своя продуктов каталог и да предлага комплексно и качествено обслужване на своите клиенти.

Contact Us

Have questions? We will answer any of your inquiries.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search