SAAV взе участие в годишната конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради”

Третата годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради”, част от Building Innovation Forum Series 2017 обобщи тенденциите и набеляза важните аспекти при реализацията на успешни жилищни сгради. На форума бяха обсъдени теми като инвестиционна среда в сектора, жилищна архитектура през 2017 година, двигателите на търсене и нивата на предлагане в сектора.
Присъствието на събитието е задължително за всички професионалисти, работещи в сферата на жилищното и търговско строителство. Фирма SAAV беше представена от своя управляващ съдружник Веселин Йорданов.

Contact Us

Have questions? We will answer any of your inquiries.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search