СААВ – единственият производител на охранителни ролетки и навиваеми врати със защитен клас на взломоустойчивост RC2 в България

На 15ти юли 2015 г. от Направление Оценяване на Технотест бе извършен годишен планов надзор на продукт Охранителна ролетка – Навиваема врата модел Premium, за който продукт СААВ притежава клас на взломоустойчивост RC2. Според доклада на одитиращия орган, продуктът продължава да отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 1327:2011 г. и фирма СААВ продължава да е единственият производител със защитен клас на взломоустойчивост в България.

Свръжете се с нас

Имате въпроси? Изпратете ни съобщение и ние ще се свържем с вас.

Start typing and press Enter to search